Past Presidents

Past Presidents

Sr. No. Name Time Duration
1 Shri Kantilal Ghiya 1969-1970
2 Shri Ratubhai Adani 1970-1972
3 Shri Jhinabhai Darji 1972-1974
4 Shri Raghavji Leua 1974
5 Shri Kumudben Joshi 1974-1975
6 Shri Madhavsinh Solanki 1974-1975
7 Shri Hitendra Desai 1975-1976
8 Shri Kantilal Ghiya 1976-1977
9 Shri Ratubhai Adani 1978
10 Shri Madhavsinh Solanki 1978-1980
11 Shri Maldevji Odejra 1980-1981


1 Sardar Vallabhbhai Patel 1920
2 Shri Mahipat Mehta 1981
3 Shri Mahant Vijaydasji 1981-1985
4 Shri Ahmed Patel 1985-1988
5 Shri Prabodh Raval 1988-1989
6 Shri Natwarlal Shah 1989-1992
7 Shri Prabodh Raval 1992-1997
8 Shri C.D. Patel 1997-2001
9 Shri Amarsinh Chaudhary 2001-2002
10 2002-2004
11 Shri B.K.Gadhavi 2004-2005
12 Shri Bharatbhai Solanki 2006-2008
13 Shri Siddharth Patel 2008 – 2010
14 Shri Arjun Modhwadia 2011 – 2015
15 Shri Bharatsinh Madhavsinh Solanki 2015 – 2018
16 Shri Amit Chavda 2018 – 2021
17 Shri Jagdish Thakor 2021 – 2023