A.I.C.C. General Secretary

Shri Deepakbhai Babaria

Address

3, Samast Brahmksatriy society, Shantivan, Narayannagar Road, Ahmedabad – 07.

26641725/26641760

+91 9898570685