રાજીવજીની પુણ્યતિથી નિમિત્તે રાજીવજીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલી અર્પણ : 21-05-2024