ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા ડૉ. મનિષ દોશી : 29-09-2023