પૂ. મહાત્મા ગાંધી અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની જન્મજયંતી નિમિત્તે રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે પુષ્પાંજલિ : 02-10-2023