તક્ષશિલા કાંડ બાદ ટીઆરબી ગેમ ઝોનમાં ભારે આગના કારણે તંત્રની લાપરવાહી : 01-06-2024