ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીના પ્રચારનું વર્ચ્યુઅલ જનઆક્રોશ રેલી સાથે રણશિંગુ ફુંકવામાં આવ્યું : રાજીવ સાતવ : 09-10-2020

Tags: