ઓવૈસીની પાર્ટીના અમદાવાદનાં એક કાર્યકર્તા દાનિશ કુરેશીએ શિવલિંગ વિશે અઘટિત : 18-05-2022

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: