ઉત્તર ગુજરાતની પાવનભૂમિ પર અલૌકિક તીર્થસ્થાન વાળીનાથ શિવમંદિર : 20-02-2024